Merry Christmas

Časi pridejo – in gredo. Zvezde se rodijo in se v nič spolzijo. Drevje vzbrsti, zazeleni in se osuje. Potem zaspi. Z njimi trave in cvetlice. Mi pa merimo čas in dalj in jima iščemo pomen. Od diha do vzdiha, od hipa do dneva, od leta do leta, ki novo