KNJIŽNICA

 Knjižnica Slovenskega kulturnega društva Triglav Split je bogata po številu naslovov, ki jih vsebuje, pa tudi po količini ljubezni, s katero je ustvarjana. Na razpolago je preko 3700 naslovov.

Naslove, ki so bili v več primerkih smo z največjim veseljem podarili zvestim članom društva, največ knjig pa je odšlo v Sarajevo tamkajšnjemu slovenskemu društvu.

Vsebinsko so knjige zelo različne saj se tu nahaja vse, od otroških barvank do zelo strokovnih knjig.

Veliko je potopisnih, tako da skoraj o vsakem kraju na Slovenskem, o katerem je kaj natisnjeno, lahko kaj najdete v naši knjižnici. Za ljubitelje beletristike je izbira zelo velika, tako mladinskih knjig kakor tudi za odrasle.

Nobena knjiga ni kupljena iz sredstev društva, vse so darovane, večinoma od članov slovenske skupnosti na Hrvaškem, nekatere pa od samih avtorjev, ki so nastopali na slovenskih literarnih večerih v organizaciji SKD Triglav.

Knjige so večinoma v slovenščini, veliko knjig je tudi v drugih jezikih, predvsem v hrvaščini.

Popisane in računalniško katalogizirane knjige so pregledno zložene na policah. Ni članarine ne posojnine, niti omejenega časa za vrnitev knjig. Velikokrat pa se zgodi, da si nekdo izposodi dve knjigi, vrne pa tri.