Zgodovina društva

Predsednik Slovenskega kulturnega društva Triglav Split  mr.sc. Cveto Šušmelj.                                          Predsednica IO društva je Nadežda Eterović,                  tajnica društva je Ana Božulić,                                  predsednica nadzornega odbora je Irena Novak,                    člani IO društva so: Bavčević Elvira, Dešković Ana-Viktorija, Frakić Gabrijela, Hrga Vera, Kaštelan Katica, Kurajica Tatjana, Matusinović Ana.    

******************************************************************

 ZGODOVINA IN POSLANSTVO DRUŠTVA

SKD Triglav je osnovano 9. maja leta 1992. 

Prvi in dolgoletni predsednik je bil Boštjan Matjaž Kordiš. Na mesto predsednika je za njim izbran mr. sc. Cveto Šušmelj, ki že v tretjem mandatu uspešno vodi društvo.  

Ustanoviteljskih članov je bilo 350, danes je aktivnih članov okoli 250.

Društvo se je po mnogih selitvah končno namestilo v primernih, prelepih prostorih na Kmanu. Društvo je član krovne organizacije Zveze slovenskih društev na Hrvaškem.

Triglav povezuje Slovence v Splitu, okolici in na Hrvaškem, vzpodbuja medsebojna spoznavanja in druženja, krepi in vzpostavlja društvene in kulturne spone s Slovenijo ter s sredino v kateri deluje.

Ohranja in krepi slovensko samozavest, identiteto, slovenski jezik, neguje običaje, kulturno dediščino in kulturno-zgodovinske dobrine vrednote.
Skrbi za različne oblike pomoči, posreduje važne informacije, prireja kulturna, znanstvena in strokovna srečanja, sodeluje na tribunah, prireditvah in na drugih oblikah druženja.

Z gledališkimi, glasbenimi, folklorno-plesnimi prireditvami, razstavami, literarnimi večeri, predavanji vzpodbuja in razvija slovensko kulturno dejavnost, jo vpenja v svojo sredino ter jo tako bogati in plemeniti.