Zgodovina družbe

SKD Triglav je osnovano 9. maja leta 1992. Prvi in dolgoletni predsednik je bil Boštjan Matjaž Kordiš.
Ustanoviteljskih članov je bilo 350, danes je aktivnih članov okoli 250.
Društvo se je po mnogih selitvah končno namestilo v primernih, prelepih prostorih na Kmanu. Društvo je član krovne organizacije Zveze slovenskih društev na Hrvaškem.

Triglav povezuje Slovence v Splitu, okolici i na Hrvaškem, vzpodbuja medsebojna spoznavanja in druženja, krepi in vzpostavlja društvene in kulturne spone s Slovenijo ter s sredino v kateri deluje.


Ohranja in krepi slovensko samozavest, identiteto, slovenski jezik, neguje običaje, kulturno dediščino in kulturno-zgodovinske dobrine vrednote.
Skrbi za različne oblike pomoči, posreduje važne informacije, prireja kulturna, znanstvena in strokovna srečanja, sodeluje na tribunah, prireditvah in na drugih oblikah druženja.


Z gledališkimi, glasbenim, folklorno-plesnim prireditvami, razstavami, literarnimi večeri, predavanji, vzpodbuja in razvija slovensko kulturno dejavnost, jo vpenja v svojo sredino ter jo tako bogati in plemeniti