UČENJE SEKCIJA

Dopolnilni pouk Slovenščine

Ob ustanovitvi društva Triglav v Splitu se je pokazal velik interes in želja za učenjem in negovanjem slovenskega jezika.

V organizaciji MZSŠ in ZSŠ se je v prostorih društva začel odvijati dopolnilni pouk slovenščine, ki ga vsa leta poučuje učiteljica Vera Hrga.

Pouk poteka v treh skupinah: prva in druga starostna raven (A1,A2) odrasli začetniki (B1), odrasli nadaljevalci (B2).

Število udeležencev, učencev variira, le skupina odraslih je konstantna. Najbolj variira število odraslih začetnikov, ki so za slovenščino v največji meri zainteresirani zaradi študija v Sloveniji.

Kekci

V okviru dopolnilnega pouka je oblikovana otroška skupina Kekci, ki prinaša otroški smeh in radost v društvo. Slovenski jezik kot jezik v teh krajih v sedanjih časih morda ni toliko zanimiv, zelo pomembno pa je v bodočih pokolenjih ohranjati in negovati ljubezen do kulture, jezika in lepot domovine njihovih prednikov.

Zelo potrebna je dobra motivacija za obisk pouka in druženja v skupini Kekec, udeležba na raznih delavnicah v mestu, obeleževanje praznikov obeh domovin, sodelovaje in organiziranje prireditev, poučne ekskurzije v Slovenijo, pobratenje in sodelovanje s šolo v Šmartnem ob Paki in v Pučiščih.