SLIKARSKA SEKCIJA

Voditeljica: Danica Dada Šantić

Na predlog gospe Mojce Plos Jelaske je oktobra meseca leta 1992 osnovana slikarska sekcija, prva organizirana delovna skupina v našem društvu.

Prva razstava je postavljena ob Slovenskem kulturnem prazniku, 8. februarju leta 1993 v Loži Zlatih Vrat v Splitu. Svoje slike so predstavile Mojca Plos Jelaska, Lenka Zaviršek, Dada Šantić, Milena Munitić in Janja Redek Tomac.

Vsako leto se je število članov povečevalo, leta 1996 je skupina štela 8 članov, leta 2011 pa celo 11. Sekcijo je do leta 2000 vodil Joško Rupnik, potem pa jo je prevzel Ivan Kosmos.

Po njegovi smrti jo je kratko vodila Lidija Stehlik, sedaj pa je čopič v roke prevzela Danica Dada Šantić.

Člani slikarske skupine vsako leto postavljajo skupno razstavo ob Slovenskem kulturnem prazniku, poleg tega pa še eno skupinsko, nekaj članov skupine pa se je predstavilo tudi s samostojnimi razstavami. 

Redno se udeležujejo slikarskih kolonij v Mostu na Soči, Turnju, Tuzli.