Slikarska sekcija

Voditelj Ivan Kosmos

Na prijedlog gospođe Mojce Plos Jelaska, u listopadu 1992. godine osnovana je slikarska sekcija, prva organizirana radna skupina u SKD Triglav Split.

Prva izložba postavljena je povodom slovenskog kulturnog praznika, 8. veljače 1992. u loži Zlatna vrata u Splitu. Mojca Plos Jelaska, Lenka Zaviršek i Janja Radek Tomac predstavile su svoje radove.

Broj članova povećavao se svake godine, 1996. grupa je imala 8 članova, a 2011. čak 11. Danas sekcija broji 8 članova. Sekciju je  do 2000. godine vodioJoško Rupnik, a zatim ju je  preuzeo Ivan Kosmos.

Članovi slikarske skupine svake su godine postavili zajedničku izložbu povodom slovenskog kulturnog praznika, kao i još jednu skupnu izložbu, a neki članovi grupe predstavili su se i samostalnim izložbama. Do sada je grupa imala čak 49 zajedničkih izložbi.