ČIPKARSKA - KLEKLJARSKA GRUPA

Voditeljica Katica Kaštelan

Skupina je osnovana 1996. godine na inicijativu tadašnjeg predsjednika Boštjana Matjaža Kordiša i gospođe Anke Perak Šebenik iz Idrije.

Skupina je postala članom Svjetske organizacije čipkarstva OIDIFA 2006. godine. 2010. godine s Udrugom čipkarica Idrija potpisala je Povelju o prijateljstvu.

Čipkarice izlažu na svjetskim kongresima OIDIFA-e, kao predstavnici SKD Triglava i Hrvatske 2012. u Caenu i 2016. u Ljubljani. Redovito sudjeluju na međunarodnim festivalima čipke u Lepoglavi, Pagu i Idriji. Do sada su imali više od 80 izložbi u Hrvatskoj, Sloveniji i Slovačkoj.

Njihova čipka ukrašava oltare u bazilici Marije Pomoćnice na Brezju u Sloveniji, na hodočašću u Lurdu u Francuskoj i u Rimu u domu sv. Marta, u kojoj sada boravi papa Franjo.

Članice skupine s ponosom nastavljaju i njeguju bogatu tradiciju izrade cijenjene klekljane čipke/čipke na batiće/ i time povezuju tradiciju splitske i idrijsko-slovenske čipke.