UČENJE MATERNJEG JEZIKA

Dopunska nastava slovenskog jezika

Nakon osnivanja udruge Triglav u Splitu pokazalo se veliko zanimanje i želja za učenjem i njegovanjem slovenskog jezika.

U organizaciji Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa RS i ZSŠ-a, u prostorijama udruge počela se održavati dopunska nastava slovenskog jezika, koju svih ovih godina predaje učiteljica Vera Hrga.

Nastava se održava u tri skupine: prva i druga dobna razina (A1, A2) odrasli početnici (B1), odrasli napredni (B2).

Broj sudionika, učenika varira, samo je grupa odraslih konstantna. Broj odraslih početnika slovenski jezik najviše zanima zbog studija u Sloveniji i njihov broj kroz sve godine jako varira. 

Kekci

U sklopu dopunske nastave slovenskog jezika skupine A1 i A2 formirana je dječja skupina Kekci, koja u društvo unosi dječji smijeh i radost. Slovenski jezik kao jezik na ovim mjestima možda u današnje vrijeme nije toliko zanimljiv, ali je vrlo važno u budućim naraštajima potaći, sačuvati i njegovati ljubav prema kulturi, jeziku i ljepoti domovine  predaka.

Za pohađanje nastave i druženje potrebna je dobra motivacija, dobar i zanimljiv sadržaj. Učenici sudjeluju na raznim radionicama, događajima u gradu, redovno sa priredbama obilježavaju blagdane obiju domovina. Iznimno su  motivirajuće edukative ekskurzije  u Sloveniju, poticajna je suradnja i bratimljenje sa OŠ u Šmartnom ob Paki u Sloveniji, te sa OŠ u Pučišću na Braču.