UČENJE MATERNJEG JEZIKA

Dopunska nastava slovenskog jezika

Nakon osnivanja udruge Triglav u Splitu pokazalo se veliko zanimanje i želja za učenjem i njegovanjem slovenskog jezika.

U organizaciji Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa RS i ZSŠ-a, u prostorijama udruge počela se održavati dopunska nastava slovenskog jezika, koju svih ovih godina predaje učiteljica Vera Hrga.

Ovu školsku godinu nastavu za djecu preuzela je nova učiteljica Dunja Krajnc.

Nastava se održava u tri skupine: prv dobna razina (A1, A2) odrasli početnici (B1), odrasli napredni (B2).

Broj sudionika, učenika varira, samo je grupa odraslih konstantna. Broj odraslih početnika slovenski jezik najviše zanima zbog studija u Sloveniji i njihov broj kroz sve godine jako varira. 

Pust 1

Kekci

U sklopu dopunske nastave slovenskog jezika skupine A1 i A2 formirana je dječja skupina Kekci, koja u društvo unosi dječji smijeh i radost. Slovenski jezik kao jezik na ovim mjestima možda u današnje vrijeme nije toliko zanimljiv, ali je vrlo važno u budućim naraštajima potaći, sačuvati i njegovati ljubav prema kulturi, jeziku i ljepoti domovine  predaka.

Za pohađanje nastave i druženje potrebna je dobra motivacija, dobar i zanimljiv sadržaj. Učenici sudjeluju na raznim radionicama, događajima u gradu, redovno sa priredbama obilježavaju blagdane obiju domovina. Iznimno su  motivirajuće edukative ekskurzije  u Sloveniju, poticajna je suradnja i bratimljenje sa OŠ u Šmartnom ob Paki u Sloveniji, te sa OŠ u Pučišću na Braču.