Vijeće Slovenske nacionalne manjine Splitsko-dalmatinske županije

Članovi vijeća 
Bavčević Elvira
Dešković Ana-Viktorija
Eterović Nadežda
Frakić Majda
Hrga Vera
Kodžoman Tatjana
Kosmos Ivan-preminuo
Kosmos Siniša
Kronegger Karel
Lasić Lidija
Maček Franc
Martić-Paukić Marjeta Valerija
Matusinović Ana
Mihanović Boris
Novak Branko
Novak Irena
Novak Natalija
Pinterić Albin
Polajžer Anton-Jožef
Stipišić Rozalija Marija
Šušmelj mr.sc. Cveto- predsjednik vijeća
Tratnik Konrad
Vojnović Breda
Zorn Karolj
Žnidar Jožef