Da kraj bude lijep, Split
Na edukativnoj ekskurziji ispred Postojnske jame.
Svjetska putnica Alma Karlin,Celje.
U kući glumice Ite Rine,Divača.
Uvijek s ljubim Prešernom, Ljubljana.
Druženje s veleposlanikom RS Vojislavom Šucem, Split.
Na Celjskom gradu.
Na maratonu u Splitu predsjednik Pahor pozdravlja našu tajnicu Anu.
Kulturno u Muzeju grada Splita, pozdrav predsjednika mr.sc. Cvete Šušmelja.
Nastup izvrsnog bas-baritoniste Marija Krnića pred punom dvoranom Muzeja grada Splita.
Supružnici Šušmelj.
S našim gradonačelnikom Androm Krstulovićem Oparo.
Vinko Modendorfer kod nas.
Tvrđava Klis
Maja Gal Štromar, Mitja Simić, Mia Cotić, Slovenski kulturni praznik u Splitu.
Kekci i Pipi Duga Čarapa, Velenje.
Predblagdanske priredbe u staračkom domu Zenta.
Kekci, učenici nastave slovenskog jezika u Splitu u posjetu predsjedniku Borutu Pahoru.
Slovenski kulturni praznik u Splitu.
20.g. MePZ Triglav Split, Palaća Milesi.
Posjet ministra Gorazda Žmavca prostorijama udruge.
Folklorna grupa France Marolt iz Ljubljane sa nama.
Pjesma i poezija Vlade Kreslina u Splitu.
Crikvenica-Nin
MePZ Triglav gostuje u Radovljici, Slovenija.
Prvi predsjednik je Boštjan Matjaž Kordiš.
Među nama i ministrica za Slovence u inozemstvu i u svijetu Ljudmila Novak.
Naši planinari na Triglavu. O, Triglave, moj dom!
U eteru radija KL Eurodom godinu dana sa slušateljima.
Branko Roglić postaje počasni konzul Republike Slovenije u Splitu.
Bivši prostor Gorenja postao naš novi dom.
S našom dragom pjesnikinjom Nežom Maurer.
Veleposlanik Republike Slovenije A.Bekeš u Hrvatskoj kod nas.
Morača Milena i Jurij Souček.
20 godina s pjesmom.
Delegacija iz Ljubljane prvi put u Splitu prilikom osnivanja udruge.
Osnovano je splitsko društvo Slovenaca Triglav Split.
Boštjan Matjaž Kordiš-prvi predsjednik udruge